site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator 50-LECIE separator informacje
strony: 1 archiwum
23
10-2018
SZANOWNI ABSOLWENCI
JERZY SOSKA
Szanowni Absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

Rok szkolny 2018/2019 jest 50-tym rokiem działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku im. Bohaterów Westerplatte. Mury tej znaczącej dla powiatu brzeskiego placówki opuściło ponad 16 tysięcy absolwentów. Wielu z nich nie ma już wśród nas, wielu znalazło swe miejsce w różnych częściach świata, wykonując wielorakie zawody, prowadząc firmy, pełniąc ważne funkcje 
w instytucjach państwowych i samorządowych. Wszyscy jednak spędzili swoją młodość tu – na Zielonce.

„Młodym jest się tylko raz, ale pamięta się o tym całe życie”. Aby tę pamięć ożywić 
i wzmocnić, postanowiliśmy zorganizować obchody Święta Szkoły połączone ze Zjazdem i Balem Absolwenta. Świętujemy zimą, w rocznicę nadania szkole imienia Bohaterów Westerplatte, co miało miejsce 15 stycznia 1972 roku. Wyjątkowo w tym roku uroczystości trwają dwa dni, w pierwszym zaprezentujemy dorobek i historię szkoły obecnym uczniom, w drugim - 2 lutego 2019 roku (sobota) zapraszamy Was - Absolwentów.

Przygotowania do tego wydarzenia i godnego podjęcia gości, prowadzimy już od roku. Powołaliśmy Honorowy i Organizacyjny Komitet Obchodów 50-lecia. Gromadzimy na tę okoliczność gadżety, pamiątki, zdjęcia, przygotowujemy film promujący szkołę i obrazujący jej przemiany oraz rozwój. Powstał nowy hymn szkoły, który wspólnie odśpiewamy podczas uroczystości. Porządkujemy i upiększamy otoczenie szkoły, zmieniamy wnętrze budynku, opracowujemy program uroczystej gali. Powstaje monografia, której promocję przewidujemy podczas uroczystości obchodów 50-lecia szkoły. Prowadzimy dyskusje i debaty na temat nowej nazwy szkoły ze względu na reformę oświaty i likwidację gimnazjów, zbieramy fundusze na nowy sztandar szkoły.

Najważniejsze dla społeczności szkolnej będzie spotkanie się z Wami – Absolwentami. Wierzę, że pozytywnie odpowiecie Państwo na nasze zaproszenie. Wyszliśmy z „Zielonki” i to zobowiązuje każdego z nas, by o Niej pamiętać i czynić dla Niej wiele dobrego. Niech ten jubileusz będzie naszym wspólnym świętem.

ZASADY REZERWACJI BILETÓW NA BAL ABSOLWENTA

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM UROCZYSTOŚCI
23
10-2018
DRODZY UCZNIOWIE
JERZY SOSKA
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

Obecny rok szkolny jest 50-tym rokiem działalności naszej placówki, która rozpoczęła swoją edukacyjną misję w 1969 roku. Czujemy się wyróżnieni, że jubileusz 50-lecia przypada w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Możemy być dumni 
z Bohaterskich Obrońców Westerplatte, którzy patronują nam od 15 stycznia 1972 roku. Właśnie w rocznicę nadania szkole imienia Bohaterów Westerplatte corocznie obchodzimy święto naszej szkoły.

W tym roku ze względów organizacyjnych będziemy świętować przez dwa dni:
  • 1 lutego w gronie uczniów, obecnych oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników,
  • 2 lutego wraz z Waszymi starszymi kolegami - absolwentami szkoły, niezależnie od tego, czy kończyli szkołę kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.
Jubileusz jest świętem skierowanym nie tylko do absolwentów, ale również do Was, obecnych uczniów. Szkoła bowiem to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą i będą tworzyć. Rocznica powstania naszej placówki jest dobrym pretekstem do tego, by poznać jej historię i zrozumieć, że każdy z nas czerpie z jej najlepszych wartości i tradycji. Jubileusz to znakomita okazja do refleksji, że bycie uczniem, a w przyszłości absolwentem szkoły, to zobowiązanie do tego, by Wasze życie było wypełnione ważnymi celami i by z uporem dążyć do ich realizacji oraz być po prostu „porządnym człowiekiem”. Takie zasady i takie cele starało się realizować przed Wami ponad 16 tysięcy absolwentów naszego Zespołu.

Wierzę, że wszyscy na miarę swoich możliwości i potrzeb zaangażujecie się 
w przygotowanie rocznicowych obchodów oraz weźmiecie udział w jubileuszowych uroczystościach. Wszystkim tym spośród Was, którzy okazują zaangażowanie i pomoc przy organizacji jubileuszu naszej szkoły, już teraz serdecznie dziękuję.

Dziękuję za darowizny, które przekazujecie w zamian za atrakcyjne gadżety oraz wpłaty na zakup nowego sztandaru szkoły. Dziękuję za pracę, zaangażowanie przy odnawianiu, przebudowie, rozbudowie naszej „Jubilatki”. Niech ten jubileusz będzie naszym wspólnym świętem.
10
10-2018
HELO! SZANOWNI ABSOLWENCI WSPANIAŁEJ ZIELONKI
ELŻBIETA WOJNOWICZ
Milowymi krokami zbliża się okrągła rocznica tej najlepszej szkoły zawodowej - 50 – lecie. To ważne dla Was wydarzenie. Warto wrócić - już nie tylko myślami - do pięknych szkolnych lat. Spotkać przyjaciół, kolegów ze szkolnej ławy, porozmawiać z wychowawcami i nauczycielami dzięki, którym realizujemy swoje życie. Uroczystości z tej doniosłej rocznicy będą w szkole w dniach 1,2 lutego 2019. Program obchodów bardzo bogaty, spełni oczekiwania obecnych. Już dzisiaj uczniowie i nauczyciele dopracowują elementy Jubileuszu. Obchody zakończy Bal Absolwentów 2 lutego 2019. Dla upamiętnienia Jubileuszu szkoła chce zamówić nowy sztandar szkoły. Koszty tej imprezy są niemałe.

Dlatego Wy Kochani Absolwenci, też możecie się przyczynić aby rocznica była udana i została w pamięci dla przyszłych pokoleń. Darowizny można wpłacać na konto Stowarzyszenia Edukacyjno - Sportowego „ZIELONKA”, 32-800 Brzesko, ul. Piastowska 2. Nr rachunku: 29203000451110000004266710 z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”. Dla każdego mamy prezent za wpłatę. Na bieżąco informacje można śledzić na stronie szkoły w zakładce 50-lecie.
06
10-2018
NOWY SZTANDAR SZKOŁY
PATRYCJA PTAK-ŻOŁNA
Reforma systemu oświaty powoduje, że będzie konieczna zmiana nazwy naszej szkoły. Dlatego Komitet Obchodów Jubileuszu 50 - lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku podjął decyzję, aby dla upamiętnienia Jubileuszu zamówić nowy Sztandar Szkoły.

Liczymy, że nasi Uczniowie, Absolwenci i Przyjaciele ZSP NR2 zechcą wspomóc finansowo to przedsięwzięcie.

Wpłat można dokonywać na konto Stowarzyszenia Edukacyjno - Sportowego „ZIELONKA”, 32-800 Brzesko, ul. Piastowska 2. Nr rachunku: 29203000451110000004266710 z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”.
29
01-2018
ACH, CO TO BYŁ ZA DZIEŃ! – WYJĄTKOWE ŚWIĘTO SZKOŁY
MARZENA LECHOWICZ-LIRO
Tegoroczne Święto Szkoły przybrało niespotykaną dotąd formę – uroczystej gali 
z okazji Inauguracji Roku Jubileuszowego 50 – lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku. 
Społeczność Zielonki zapamięta je na długo.

Uroczystość rozpoczęła się zgodnie ze szkolnym ceremoniałem: wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Licznie zgromadzonych gości, w tym władze i radnych Powiatu Brzeskiego, dyrektorów lokalnych zakładów
i przedsiębiorstw, dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu brzeskiego, nauczycieli, pracowników oraz uczniów przywitał dyrektor pan Jerzy Soska.

W swym przemówieniu przedstawił atuty szkoły oraz zasługi, jakie dla jej rozwoju mieli dotychczasowi dyrektorzy i nauczyciele.

W pełnym humoru dialogu zaprezentował pięćdziesięcioletnią Zielonkę jako dojrzałą, doświadczoną, mądrą i rozważną osobę, przed którą jeszcze pełny rozkwit i świetlana przyszłość. Następnie dyrektor Jerzy Soska przedstawił Komitet Honorowy Roku Jubileuszowego, w skład którego weszli byli dyrektorzy, nauczyciele – emeryci oraz przyjaciele szkoły. Omówił także wiele przedsięwzięć i projektów, które będą realizowane 
z okazji 50 – lecia szkoły. Będą to między innymi:
  • bieg sztafetowy Gręboszów – Brzesko,
  • konkurs wiedzy o bohaterach Westerplatte,
  • opracowanie monografii szkoły,
  • wycieczki uczniów do miejsc pamięci narodowej.
Słów uznania dla sukcesów Zielonki nie szczędził Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa, który obiecał fundusze na dalszy jej rozwój, a całej szkolnej społeczności u progu nowego roku życzył wszelkiej pomyślności i realizacji ambitnych planów.

Równie miłe i ciepłe słowa skierowała do zebranych przewodnicząca Rady
Rodziców. Pani Małgorzata Opioła zwróciła uwagę na szczególną rolę szkoły w życiu młodego człowieka i kształtowaniu jego charakteru.

Kolejnym punktem uroczystości był program słowno – muzyczny „Siedem dni obrony Westerplatte” poświęcony pamięci naszych patronów. Wzruszające teksty poetyckie
i wspomnienia Westerplatczyków wygłoszone przez utalentowanych recytatorów wprowadziły zebranych w pełen zadumy nastrój, a świetnie wykonane utwory muzyczne 
o tematyce wolnościowej i ojczyźnianej dopełniły całości.

Następnie wicedyrektor Pani Patrycja Ptak-Żołna przedstawiła relację z wizyty Samorządu Uczniowskiego na Westerplatte. W pełnych powagi słowach odniosła się nie tylko do obowiązku pamiętania o naszych patronach, ale także konieczności brania z nich przykładu. Przywołując słowa św. Jana Pawła II „Każdy z Was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć...” wezwała młodych ludzi do odkrycia tego, co jest tym Westerplatte dla każdego z nich, do zajęcia zdecydowanej postawy obrony tego bezcennego przyczółka.

W tej podniosłej chwili włodarze Powiatu Brzeskiego, dyrekcja, zaproszeni goście oraz uczniowie oddali hołd patronom szkoły składając pod pomnikiem wiązanki kwiatów
i urnę z ziemią przywiezioną przez Samorząd Uczniowski z Westerplatte.

W przerwie uroczystości dokonano otwarcia nowoczesnej pracowni mechatronicznej, której wyposażenie na kwotę ponad 300 tys. złotych sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół”.

Druga część gali miała bardziej rozrywkowy charakter. To prezent dyrekcji szkoły dla społeczności uczniowskiej. Były profesjonalne pokazy tańca towarzyskiego
 w wykonaniu tancerzy Szkoły Tańca „KLASA” z Tarnowa, sportowe akrobacje pole dance tancerek z Nowego Sącza. Jedne i drugie prezentacje wzbudziły zachwyt i wywołały wielkie emocje na widowni. Owacjom nie było końca. Mocnych wrażeń zapewnił zebranym koncert zespołu Krzagolec Gang, który zagrał zarówno najnowsze, jak i trochę starsze przeboje. Wiele osób dało się porwać sile muzyki i ruszyło w tany na parkiet...

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy uświetnili swoją obecnością tegoroczne Święto Szkoły: zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników oraz uczniów.

Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój udział w organizacji tej pięknej i podniosłej uroczystości.